Tiến độ dự án
Tiến độ xây dựng dự án ngày 26/12/2016

Tiến độ xây dựng dự án ngày 26/12/2016

Công trường đang gấp rút thi công với tinh thần AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – KHẨN TRƯƠNG  để kịp tiến độ hoàn thiện phần móng theo như kế hoạch đề ra.