Tiến độ thi công dự án 30/12/2016

Tiến độ thi công khu vực công viên đang trồng cây xanh

Khu vự TT 5.1 đang hoàn thiện phần thô 

TT.51