Tiến độ thi công dự án ngày 09/03

Tiến độ thi công dự án Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân

Dự án đã hoàn thiện xong 2 tầng hầm, đang lên cột tầng 1.