Tiến độ dự án
Tiến độ thi công dự án tháng 02/2017

Chúng tôi vui mừng gửi đến toàn khách hàng những hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công các căn hộ Boutique, Ocean, Skyline của dự án Cocobay Đà Nẵng, hình ảnh công trường đang thi công ở thời điểm tháng 02/2017.

Tiến độ thi công Boutique Cocobay Đà Nẵng

 

Tiến độ thi công Coco Ocean Cocobay Đà Nẵng

Tiến độ thi công Coco Skyline Cocobay Đà Nẵng